Nu finns alla bilder från vårt bröllop samlade här.

Tack för en fantastisk dag!

Caroline & Tomas
 Björklund

Vigseln ägde rum den 29 februari 2020 klockan 15.30 i Västra Sallerups kyrka med efterföljande fest på Ellinge slott.

PS. Under ovan finner ni all information ni behöver DS.