Härmed inbjuds ni till vigseln mellan

Caroline Kesselman
&
Tomas Björklund

som äger rum den 29 februari 2020 klockan 15.30 i Västra Sallerups kyrka med efterföljande fest på Ellinge slott.

Klädsel: Mörk kostym | O.S.A senast 5 januari 2020 genom svar här.

PS. Under ovan finner ni all information ni behöver DS.