Fest

Datum: 29 februari 2020 | Tid: ca 17.00 | Plats: Ellinge slott

Kontakt med toastmadame

Önskar ni att framföra något under middagen, hålla ett tal, visa en film eller bara undrar något. Hör då av er till toastmadame Sanna via toastmadame@CoT.nu eller på telefon 073-3163309. Gör gärna detta så snart som möjligt. 

Om Ellinge slott

Festen hålls på Ellinge slott som ligger ca 4 km (6 minuter med bil) från Västra Sallerups kyrka där vigseln sker. 

Ellinge byggdes en gång som en försvarsborg och ligger vid Bråån, en biflod till Lödde å. Slottets huvudbyggnad är till sin grundstomme mycket gammal, möjligen ända från 1400-talet. Under 1950-talet genomgick slottet en omfattande renovering, varvid äldre arkitekturdetaljer tillvaratogs. Slottet omges ännu av de gamla vallgravarna. Ellinge tillhörde under medeltiden flera av Danmarks mäktigaste släkter och spelade därför en viktig roll i Skånes historia.

Ellinge inköptes 1950 av industrimannen Ernst Wehtje j:r (skapare av Skånska Cementgjuteriet – Skanska) och hans maka Britta Elfverson. Deras barnbarn Mikael Wehtje är nu ägare till Ellinge.

Källa: Wikipedia